FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्टिल पार्टस फेव्रिकेशन शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ 11/26/2019 - 11:45 PDF icon सूचना १२.pdf
मसलन्द , कार्यालय सामान र छपाई शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 11/12/2019 - 10:31 PDF icon सूचना छपाईऽ कार्याल.pdf
अाैषधि खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 11/06/2019 - 13:44 PDF icon शिल्बन्दी दर भाउपत्रको सूचना
खाजा नास्ताको कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 11/05/2019 - 11:36 PDF icon खाजा नास्ताको कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना.pdf
सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन ७५/७६ 06/20/2019 - 15:30
सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन ७५/७६ 06/14/2019 - 13:59
प्रस्ताव खाेल्ने स्थान सम्बन्धि सूचना ७५/७६ 06/03/2019 - 21:14
विभिन्न स्वास्थय चाैकि निर्माण सम्बन्धी बाेलपत्र ७५/७६ 05/23/2019 - 16:31
रुडु वञ्चु फूलवारी पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजनाको बोलपत्रको सूचना ७५/७६ 05/13/2019 - 20:17
वोलपत्र सूचना ७५/७६ 11/15/2018 - 12:37 PDF icon TGM_Hardtop Jeep.pdf, PDF icon TGM_Motorcycle.pdf

Pages