FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६।१२।२७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 04/09/2020 - 17:41 PDF icon Decession 2076-12-27 ( 83-96).pdf

मिति २०७६।०५।०९ देखि ०७६।०८।१३ गते सम्म नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 01/07/2020 - 20:37 PDF icon २०७६।०५।०९ गतेकाे निर्णय, PDF icon २०७६।०७।२१ गतेकाे निर्णय, PDF icon 076.08.13 Decision 64-82.pdf

मिति ०७६।०५।०९ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/05/2019 - 13:59 PDF icon मिति ०७६।०५।०९ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/31/2019 - 16:15 PDF icon मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२३ गतेकाे निर्णय

७५/७६ 06/13/2019 - 16:04 PDF icon 076.02.24 Decision1 36-42.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०२ गतेको निर्णय

७५/७६ 05/16/2019 - 19:51 PDF icon 076.02.02 Decision 32-36.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०१।२४ निर्णय

७५/७६ 05/15/2019 - 21:13 PDF icon 076.01.24 Decision 12-31.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२५गतेको निर्णय

७५/७६ 05/15/2019 - 21:10 PDF icon 075.12.25 Decision 01-11.pdf