FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
लक्ष्मणप्रसाद चाैलागाँई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत laxmangee29@gmail.com 9858320054
भरत विष्ट इन्जिनियर bharatbista31@gmail.com 9858355902
नरज‍ग शाही शाखा अधिकृत shahi.narajang@gmail.com 9848301070
हरिप्रसाद पाण्डे सव इन्जिनियर ९८६९४४७२६४
महेश स्वाँर सव इन्जिनियर swarnischray9869@gmail.com 9869224964
दिवश चाैधरी सव इन्जिनियर 9741279960
पूर्णनन्द चाैलागाँई सह लेखापाल ( सहायक स्तर चाैथो) आर्थिक प्रशासन शाखा purnchaulagain@gmail.com 9748329350
प्रवेश धिताल लेखापाल (सहायक स्तर पाँचाैं ) आर्थिक प्रशासन शाखा prabeshdhital66@gmail.com ९८४३५५८५५६
चक्रप्रसाद अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर adh.chakra@gmail.com 9858048308
बिरमन्जन शाही सव इन्जिनियर ९८४८३०१२९८
लिलाराज बम शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८६८३९०३२७