FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
लाल बहादुर मल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत lalbahadurmalla046@gmail.com 9858320054
कविराज न्याैपाने प्रशासन अधिकृत ( अधिकृत स्तर सातौं) प्रशासन शाखा neupanekaviraj@gmail.com 9840024288
भरत विष्ट इन्जिनियर bharatbista31@gmail.com 9858055902
लिलाराज बम शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख lilarajbam327@gmail.com 9868006040
नरज‍ग शाही सूचना अधिकृत shahi.narajang@gmail.com 9848301070
लक्ष्मण प्रसाद चौलागाई जनस्वास्थय निरिक्षक सूचना शाखा laxmangee29@gmail.com
हरिप्रसाद पाण्डे सव इन्जिनियर ९८६९४४७२६४
कमला ठकुल्ला रोजगार संयोजक रोजगार शाखा kamalathakulla25@gmail.com 9863105544
महेश स्वाँर सव इन्जिनियर swarnischray9869@gmail.com 9869224964
पुर्णनन्द चौलागाई सह लेखापाल ( सहायक स्तर चाैथो) लेखा शाखा ९७४८३२९३५०
देवकिरण बुढा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८०५१९१७
राजेन्द्र बहादुर खत्री वडा सचिव सहायक स्तर पाँचौं १ नं वडा कार्यालय ९८६५५४३००६
गोकुल थापा वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ४ नं वडा कार्यालय ९८६८९१९६७४
शिवराज शाही वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ३ नं वडा कार्यालय ९८४८३८९१५२
बलभद्र विश्वकर्मा वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ९८४९५६४४९२
मिना कुमारी शाही वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ६ नं वडा कार्यालय ९८४८३९३६२१
शारदा कुमारी शाही वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ७ नं वडा कार्यालय ९८६८३७६३६१
दिलिप न्यौपाने वडा सचिव सहायक स्तर पाँचौं ८ नं वडा कार्यालय ९८४०८०२८०२
रत्नसिंह नेपाली वडा सचिव सहायक स्तर चौथो ९ नं वडा कार्यालय ९८६६०९३७०
जानकी महत वडा सचिव सहायक स्तर चौथो १० नं वडा कार्यालय ९८४८३०५६७५
चक्रप्रसाद अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर adh.chakra@gmail.com 9858048308
अमित कुमार साउद माझि वडा सचिव सहायक स्तर पाँचौं वडा सचिव tilagufamun.ward9@gmail.com 9868254774