FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ७७/७८ 04/01/2021 - 16:29
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको पत्रको सूचना ७७/७८ 03/10/2021 - 12:02
पाखेढु‌गा देखि नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्तीको विद्युतिय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 02/02/2021 - 17:10 PDF icon invation of Electronic Bids of Upgrading of Pankhedhunga Nuwathan rural roads
Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना ७७/७८ 01/21/2021 - 11:32
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना ७७/७८ 01/10/2021 - 15:46
क्याटलग ब्रोसर सपिग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवह्ान सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/20/2020 - 16:47 PDF icon सवारी साधन.pdf
टेक्निकल स्पेकिफिकेसन 4 Wd Pick Up ७७/७८ 12/09/2020 - 16:51
औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:37
क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:25
बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ७७/७८ 10/15/2020 - 13:56 PDF icon बालुवा.pdf

Pages