सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/15/2020 - 13:56 PDF icon बालुवा.pdf

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/29/2020 - 14:18 PDF icon बालुवा १.pdf, PDF icon बालुवा २.pdf, PDF icon बालुवा ३.pdf

सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 14:49 PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धी , PDF icon सडक आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 13:35 PDF icon suchand.pdf

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/28/2020 - 22:05 PDF icon शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

७६/७७ 01/04/2020 - 15:52

शिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 15:21

सडक निर्माणको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/18/2019 - 09:34 PDF icon IMG_20191217_0006.pdf, PDF icon Notice 1 -09-02.pdf, PDF icon notice 2.pdf

रङ्गीन जस्तापाता खरीद तथा दुवानी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/17/2019 - 11:38 PDF icon notice detail.pdf, PDF icon notice short.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र फिर्ता सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 12/07/2019 - 20:23

Pages