सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 14:49 PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धी , PDF icon सडक आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 13:35 PDF icon suchand.pdf

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/28/2020 - 22:05 PDF icon शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

७६/७७ 01/04/2020 - 15:52

शिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/19/2019 - 15:21

सडक निर्माणको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/18/2019 - 09:34 PDF icon IMG_20191217_0006.pdf, PDF icon Notice 1 -09-02.pdf, PDF icon notice 2.pdf

रङ्गीन जस्तापाता खरीद तथा दुवानी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/17/2019 - 11:38 PDF icon notice detail.pdf, PDF icon notice short.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र फिर्ता सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 12/07/2019 - 20:23

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/27/2019 - 12:48 PDF icon आश्य पत्र.pdf

स्टिल पार्टस फेव्रिकेशन शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/26/2019 - 11:45 PDF icon सूचना १२.pdf

Pages