FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ एम रेडियोको उपकरण तथा सामाग्री खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको आवह्ानको सूचना ७७/७८ 05/13/2021 - 12:14
सेनेटरी प्याड खरीदको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ७७/७८ 04/30/2021 - 21:49 PDF icon स्नेटरी प्याड.pdf
पाखेढुगा नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्नती ७७/७८ 04/30/2021 - 21:42 PDF icon पाखेढुगा नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्नती
एम्बुलेन्स खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ७७/७८ 04/01/2021 - 16:29
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको पत्रको सूचना ७७/७८ 03/10/2021 - 12:02
पाखेढु‌गा देखि नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्तीको विद्युतिय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 02/02/2021 - 17:10 PDF icon invation of Electronic Bids of Upgrading of Pankhedhunga Nuwathan rural roads
Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना ७७/७८ 01/21/2021 - 11:32
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना ७७/७८ 01/10/2021 - 15:46
क्याटलग ब्रोसर सपिग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवह्ान सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/20/2020 - 16:47 PDF icon सवारी साधन.pdf
टेक्निकल स्पेकिफिकेसन 4 Wd Pick Up ७७/७८ 12/09/2020 - 16:51

Pages