सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

७७/७८ 01/10/2021 - 15:46

क्याटलग ब्रोसर सपिग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवह्ान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/20/2020 - 16:47 PDF icon सवारी साधन.pdf

Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel parts For Short Trial Bridges

७७/७८ 12/12/2020 - 15:27 PDF icon fabricated parts.pdf

टेक्निकल स्पेकिफिकेसन 4 Wd Pick Up

७७/७८ 12/09/2020 - 16:51

औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/04/2020 - 19:37

क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना

७७/७८ 12/04/2020 - 19:25

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 10/15/2020 - 13:56 PDF icon बालुवा.pdf

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/29/2020 - 14:18 PDF icon बालुवा १.pdf, PDF icon बालुवा २.pdf, PDF icon बालुवा ३.pdf

सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 05/08/2020 - 14:49 PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धी , PDF icon सडक आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 13:35 PDF icon suchand.pdf

Pages