FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना ७७/७८ 01/10/2021 - 15:46
क्याटलग ब्रोसर सपिग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवह्ान सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/20/2020 - 16:47 PDF icon सवारी साधन.pdf
टेक्निकल स्पेकिफिकेसन 4 Wd Pick Up ७७/७८ 12/09/2020 - 16:51
औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:37
क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:25
बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 09/29/2020 - 14:18 PDF icon बालुवा १.pdf, PDF icon बालुवा २.pdf, PDF icon बालुवा ३.pdf
सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 05/08/2020 - 14:49 PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धी , PDF icon सडक आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना ७६/७७ 04/19/2020 - 13:35 PDF icon suchand.pdf
शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 02/28/2020 - 22:05 PDF icon शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना.pdf
ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ७६/७७ 01/04/2020 - 15:52

Pages