सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/27/2019 - 12:48 PDF icon आश्य पत्र.pdf

स्टिल पार्टस फेव्रिकेशन शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/26/2019 - 11:45 PDF icon सूचना १२.pdf

मसलन्द , कार्यालय सामान र छपाई शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/12/2019 - 10:31 PDF icon सूचना छपाईऽ कार्याल.pdf

अाैषधि खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/06/2019 - 13:44 PDF icon शिल्बन्दी दर भाउपत्रको सूचना

खाजा नास्ताको कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/05/2019 - 11:36 PDF icon खाजा नास्ताको कोटेशन माग सम्बन्धी सूचना.pdf

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

७५/७६ 06/20/2019 - 15:30

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

७५/७६ 06/14/2019 - 13:59

प्रस्ताव खाेल्ने स्थान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/03/2019 - 21:14

विभिन्न स्वास्थय चाैकि निर्माण सम्बन्धी बाेलपत्र

७५/७६ 05/23/2019 - 16:31

रुडु वञ्चु फूलवारी पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजनाको बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 05/13/2019 - 20:17

Pages