FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:37
क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना ७७/७८ 12/04/2020 - 19:25
बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ७७/७८ 10/15/2020 - 13:56 PDF icon बालुवा.pdf
बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी सूचना ७७/७८ 09/29/2020 - 14:18 PDF icon बालुवा १.pdf, PDF icon बालुवा २.pdf, PDF icon बालुवा ३.pdf
सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 05/08/2020 - 14:49 PDF icon सूचना टाँस सम्बन्धी , PDF icon सडक आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना ७६/७७ 04/19/2020 - 13:35 PDF icon suchand.pdf
शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 02/28/2020 - 22:05 PDF icon शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना.pdf
ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ७६/७७ 01/04/2020 - 15:52
शिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 12/19/2019 - 15:21
सडक निर्माणको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना ७६/७७ 12/18/2019 - 09:34 PDF icon IMG_20191217_0006.pdf, PDF icon Notice 1 -09-02.pdf, PDF icon notice 2.pdf

Pages