FAQs Complain Problems

७९-८०

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

हलुका सवारी साधन (जिप ) भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बाल मनोबिज्ञ तथा समाजसेवीको रुपमा सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्थगित परीक्षा पुन : संचालन हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको बारे

संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सम्बधमा

दस्तावेज: 

रंगिन जस्तापाता खरीदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

भैसीगौडा,चिल्खाया रुडुबन्चु क्रमागत योजना बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

Pages