FAQs Complain Problems

७६/७७

२०७६।१२।२७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२४ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२२ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

Pages