FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दर्खास्त फारम

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको, वाल विकास केन्द्र सहजकर्ता तथा निजि शिक्षक प्रथम चाैमासिक तलब भत्ता निकासा

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको, वाल विकास केन्द्र सहजकर्ता तथा निजि शिक्षक प्रथम चाैमासिक तलब भत्ता निकासा

लेखापरीक्षक छनोटको लागि दर्खास्त सम्बन्धी शंशोधित सूचना

दस्तावेज: 

Pages