FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

विद्याथी मूल्यङ्कन शैक्षिक सत्र , सिकाई निरन्तरता एवम् अन्य सम्बन्धमा

वार्षिक निति ,बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages