FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव आवह्यन सम्बन्धी सूचना

लघु उद्मम विकास सहजकर्ताको सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

हलुका सवारी साधन (जिप ) भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बाल मनोबिज्ञ तथा समाजसेवीको रुपमा सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्थगित परीक्षा पुन : संचालन हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको बारे

संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सम्बधमा

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

नगर सभामा उपस्थित भईदिनहुन ।

दस्तावेज: 

शोक वक्तव्य

दस्तावेज: 

सेवा करार सम्बन्धी सूचना

Pages