FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना

लघु उद्मम विकास सहजकर्ताको सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

इमिस अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

आ व २०८०।०८१ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जूरी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

भुक्तानी तथा खाता बन्दि सम्बन्धी सूचना ।

सेवा स्थगित हुने सम्बन्धी सूचना

उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा ।

आ व २०८१।०८२ को बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

उपस्थित भईदिने बारे ।

Pages