FAQs Complain Problems

दर्खास्त फारम

दस्तावेज: 

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

२०७६।१२।२७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
इन्जिनियर
शाखा अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर