FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निःशुल्क ३५ दिन पछि २०० र प्रतिलिपिको लागी ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवदेन पत्र 

बालकको बावु/ आमाको नागरिकता